DỰ BÁO THỜI TIẾT HẢI PHÒNG NGÀY VÀ ĐÊM 02/9

 

image.png

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều mai giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ.  Nhiệt độ từ 26-330C. Độ ẩm 85-90%. 


 

image(1).png

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều mai giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ.  Nhiệt độ từ 26-330C. Độ ẩm 85-90%.   


 

image(2).png

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều mai giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ.  Nhiệt độ từ 26-330C. Độ ẩm 85-90%.  

 


image(3).png

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:

Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều mai giảm mây trời nắng.

GTây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27-330C. Độ ẩm 80-85%. 


 

image(4).png

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 28-340C. Độ ẩm 80-85%. 


 

image(5).png

VỊNH BẮC BỘ:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên10km.

Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.