Những quán bánh đa cua tại Hải Phòng

Những quán bánh đa cua tại Hải Phòng


1. Quán Bà Cụ - Bánh Đa Cua Bể

- Địa chỉ: 179 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Giờ mở cửa: 07h00 - 22h00

- Giá tham khảo: 40.00 - 50.000 đồng

2. Bánh đa cua Cô Yến

- Địa chỉ: 2B Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Giờ mở cửa: 6h00 - 10h00

- Giá tham khảo: 30.00 - 40.000 đồng

3. Bánh đa cua đồng Lạch Tray

- Địa chỉ: 48 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Giờ mở cửa: 14h00 - 16h00

- Giá tham khảo: 20.000 - 30.000 đồng

4. Bánh Đa Cua Trần Phú

- Địa chỉ: 140 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Giờ mở cửa: 7h00 - 22h30

- Giá tham khảo: 20.000 - 30.000 đồng

5. Bánh đa cua Tô Hiệu

- Địa chỉ: đối diện số 367 Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Giờ mở cửa: 05h30 - 23h30

- Giá tham khảo: 20.000 - 25.000 đồng

6. Bánh đa cua Phạm Huy Thông

- Địa chỉ: 36 Phạm Huy Thông, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Giờ mở cửa: 6h00 - 17h00

- Giá tham khảo: 25.000 - 30.000 đồng

7. Bánh đa cua Ngô Gia Tự

- Địa chỉ: số 212 Ngô Gia Tự, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

- Giờ mở cửa: 17h00 - 23h00

- Giá tham khảo: 20.000 - 25.000 đồng

Công Thành (t/h)