Thông tin về Lễ hội Đảo Dấu năm 2022 diễn ra từ ngày 01-10 tháng 2 âm lịch.

Thông tin về Lễ hội Đảo Dấu năm 2022 diễn ra từ ngày 01-10 tháng 2 âm lịch.

Lễ thượng cờ khai hội: Bắt đầu lúc 9h00 - ngày 03/03/2022 (tức 01/02 âm lịch)Lễ dâng hương chính hội: Bắt đầu lúc 23h00 - ngày 11/03/2022 (tức 09/02 âm lịch)Địa điểm: Đền thờ Nam Hải Thần Vương - Đảo Hòn Dấu.Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch quý khách lưu ý:1. Nghiêm túc thực hiên 5K theo hướng ...
Lễ hội Xa Mã - Rước kiệu Đình Hoàng Châu - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia độc đáo vùng duyên hải Bắc Bộ

Lễ hội Xa Mã - Rước kiệu Đình Hoàng Châu - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia độc đáo vùng duyên hải Bắc Bộ

Hội đánh pháo đất Vĩnh Bảo, đặc sắc trò chơi cổ truyền

Hội đánh pháo đất Vĩnh Bảo, đặc sắc trò chơi cổ truyền

Hội vật cầu Kim Sơn

Hội vật cầu Kim Sơn