Công ty CP Quốc tế Nam Hải

Công ty CP Quốc tế Nam Hải

Số 16/595 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
02253272369
dulichnamhai@gmail.com
www.namhaitravel.vn

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa số: 31-0037/2020/SDL-GP LHNĐ


Nguồn: www.dulichhaiphong.gov.vn