Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Hải Phòng

Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Hải Phòng

Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
02253842989
hp.intertourism@gmail.com
dulichquoctehaiphong.com

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa số: 31-0039/2020/SDL-GP LHNĐ


Nguồn: www.dulichhaiphong.gov.vn