Công ty TNHH Phát triển Du lịch Ngày Mới

Công ty TNHH Phát triển Du lịch Ngày Mới

Số 141 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
0913011263
dlngaymoibc@gmail.com

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa số: 31-0044/2020/SDL-GP LHNĐ


Nguồn: www.dulichhaiphong.gov.vn