Công ty TNHH Quốc tế Biển Đông

Công ty TNHH Quốc tế Biển Đông

Đường 351, Thôn Kiều Trung, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng
02256281417
biendongtltravel@gmail.com

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa số: 31-0021/2019/SDL-GP LHNĐ


Nguồn: www.dulichhaiphong.gov.vn