Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Du lịch Mặt Trời

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Du lịch Mặt Trời

Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà bà Lê Thị Trang), xã Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 02253829386

Website

Giấy phép kinh doanh