Công ty CP Quốc tế Nam Hải

Công ty CP Quốc tế Nam Hải

Địa chỉ: Số 16/595 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 02253272369

Website

www.namhaitravel.vn

Giấy phép kinh doanh