Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Thành Nam

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Thành Nam

Địa chỉ: Số 10/1/800A Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 02253601551

Website

Giấy phép kinh doanh