Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Hải Phòng

Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Hải Phòng

Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253842989

Website

dulichquoctehaiphong.com

Giấy phép kinh doanh