Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Hải Phòng

Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Hải Phòng

Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253.842.989

Website

https://dulichquoctehaiphong.com/

Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa số: 31-0039/2020/SDL-GP LHNĐ