Công ty TNHH Phát triển Du lịch Ngày Mới

Công ty TNHH Phát triển Du lịch Ngày Mới

Địa chỉ: Số 141 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0913011263

Website

Giấy phép kinh doanh