Công ty TNHH Quốc tế Biển Đông

Công ty TNHH Quốc tế Biển Đông

Địa chỉ: Đường 351, Thôn Kiều Trung, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 02256281417

Website

Giấy phép kinh doanh