Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Du lịch Phương Đông

Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Du lịch Phương Đông

Địa chỉ: Số 546 Lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253722388

Website

Giấy phép kinh doanh