Đơn vị vận chuyển

Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Hải Phòng

Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

02253.842.989

hp.intertourism@gmail.com

https://dulichquoctehaiphong.com/