Nghỉ dưỡng

22/07/2023 Nghỉ dưỡng
Hoàn thiện Hồ sơ Đề cử “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” ghi danh Di sản thế giới

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4877/VPCP-KGVX ngày 3/7/2023 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về khuyến nghị của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đối với Hồ sơ “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề cử. UBND thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương nghiên cứu các khuyến nghị của IUCN để rà soát, cập nhật hồ sơ đề cử di sản và có báo cáo giải trình phù hợp; gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để tổng hợp. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện các báo cáo giải trình và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề cử theo quy định; kịp thời gửi tới IUCN, bảo đảm không ảnh hưởng tới kế hoạch, tiến độ xem xét, đánh giá của Ủy ban Di sản thế giới.

Xem thêm